Những gì là những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống dịch vụ kim cương đã thấy lưỡi cắt bê tông?

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và cuộc sống của kim cương đã thấy lưỡi cưa thông số và kích thước hạt kim cương, nồng độ, độ cứng chất kết dính. Theo lưỡi cắt tốc độ, nồng độ cắt và nguồn cấp dữ liệu tốc độ.

Blade tốc độ: trong công việc thực tế của kim cương lưỡi cưa dây tốc độ thiết bị có điều kiện, chất lượng đã thấy lưỡi và thấy các thuộc tính của qieshi hạn chế. Cho lưỡi tối ưu hiệu quả cắt, và cuộc sống nên theo bản chất khác nhau của các đá để lựa chọn tốc độ dòng của lưỡi cưa. Khi cắt đá granite, đã thấy lưỡi tốc độ có thể được chọn trong 25m ~ 35m/s tầm bắn. Thạch anh cao nội dung và khó khăn trong việc cắt đá granite, tuyến tính tốc độ loại bỏ lưỡi cưa giới hạn là thích hợp. Khi sản xuất gạch granite, sử dụng một nhỏ hơn đường kính diamond lưỡi cưa, đường có thể đạt tốc độ 35m/s.