W9 (9341) THÉP TỐC ĐỘ CAO

Các ứng dụng:Nó có thể được sử dụng để sản xuất các loại khác nhau thay vì W18 và M2.

Đặc điểm:Nó là HSS hiện tại được phát triển ở nước ta. Nó là W6Mo5Cr4V2 (M2).

Thành phần Chemiacl: (%)C: 0,82W: 9,00 Mo: 3,00 Cr: 4,10 V: 1,50 Mn: 0,30 Si: 0,30 P≤0,03 S≤0,02

Tình trạng giao hàng:Được ủ mềm tối đa.255HB

Xử lý nhiệt:

Nhiệt độ cứng: 1190-1230 ℃

Phương tiện làm nguội: dầu& ngâm muối

Nhiệt độ ủ: 540-560 ℃

Thời gian ủ: 3 lần

Độ cứng ủ: 63-65HRC