Giới thiệu công ty của chúng tôi

DanYang Youjie tools Co., LTD là công ty con của DanYang Dahua Industry Co, LTD. DanYang Youjie tools Co., LTD chịu trách nhiệm về thương mại nước ngoài.

1. Nhà máy của chúng tôi được thành lập vào năm 1993, chúng tôi có hai mươi Máy mài rãnh vàlò luyện cứngVân vân.

2.HSS KHOAN BITS hàng tháng công suất 3,5 triệu.

3. Thép HSS của chúng tôi từ TIANGOGN TOOLS CO., LTD, đồng thời là đơn vị Gia công lớn nhất cho TIANGONG TOOLS CO., LTD. Chúng tôi có giá ưu đãi, chất lượng ổn định!