Sự phát triển của công nghệ Laser trong ngành công nghiệp Blade

Trong tháng ba, Beijing triển lãm trong 38 công ty thấy khảo sát ý kiến doanh nghiệp làm lớn sawblade nghiệp 20%, chương trình trong tương lai sawblade 6%, 74% ma trận của các doanh nghiệp dựa trên gia công phần mềm, không có nhiều kế hoạch để làm ma trận kế hoạch lớn bề mặt cắt các doanh nghiệp 71% doanh nghiệp với máy cắt laser. Sawblade kế hoạch trong tương lai công ty sẽ xem xét các thiết bị laser cắt. Điều tra 8 sản xuất của các doanh nghiệp vừa và lớn sawblade 50% doanh nghiệp đang trong trạng thái thiết bị laser cắt. Từ các dữ liệu có thể được tìm thấy tại saw lưỡi ngành công nghiệp tỷ lệ phát triển hiện nay, các doanh nghiệp lớn và vừa thấy cơ thể mỗi 2 năm sẽ thấy đủ của một thiết bị laser cắt.