Tốc độ khoan thép tốc độ cao
Tốc độ khoan thép tốc độ cao


Vật liệuSfmVật liệuSfm
Nhôm và hợp kim200-300Thép (Tiếp theo) 
Đồng thau và đồng (Bình thường)150-300Thép (.4 carbon đến 0,5 carbon)70-80
Đồng (Độ bền kéo cao)70-150Công cụ(1.2 carbon)50-60
Die Castings (Kẽm Cơ sở)300-400Rèn40-50
Sắt
Hợp kim-300 đến 400 Brinell20-30
Diễn viên (Mềm)100-150 
Diễn viên(Trung bình cứng)70-100

Cứng ướp lạnh30-40

Dễ uốn80-90Vật liệuSfmVật liệuSfm
Độ bền kéo cao (Xử lý nhiệt)                  Gỗ300-400
35 đến 40 Rockwell C30-40

40 đến 45 Rockwell C25-35

45 đến 50 Rockwell C15-25

50 đến 55 Rockwell C7-15

Thép không gỉ


Lớp gia công miễn phí30-80

Làm việc cứng lớp15-50