Thông báo về việc tổ chức Hội chợ Canton trực tuyến

Do viêm phổi coronavirus mới, Hội chợ Canton lần thứ 172 sẽ được tổ chức trực tuyến.

Đây là sáng kiến mới nhằm ổn định cơ sở thương mại và đầu tư nước ngoài, giúp các doanh nghiệp ngoại thương nhận đơn hàng, bảo vệ thị trường. Những chi tiết khác sẽ được công bố khi chúng tôi nhận được .