M2(6542) THÉP TỐC ĐỘ CAO

Ứng dụng: M2 (6542) phù hợp cho sản xuất trong các công cụ cắt chất lượng cao, chẳng hạn như bếp ngh, dao và máy cắt phay. M2 phù hợp để sản xuất trong các công cụ cắt phổ biến với khả năng chống mài mòn tốt, cũng thích hợp cho các công cụ tạo lạnh. M2 phù hợp để sản xuất các công cụ phổ biến.

 

Đặc trưng: Nó là lớp thép điển hình của HSS hiện tại w-Mo, với độ dẻo dai cao, độ dẻo nhiệt tốt, độ cứng cao, cũng như độ cứng màu đỏ và độ cứng nóng.

 

Thành phần Chemiacl:(%) C:0.88 W:6.15 Mo:4.85 Cr:4.05 V:1.85

 

Trạng thái chuyển phát: Mềm ủ max.255HB

 

Xử lý nhiệt:

Nhiệt độ làm cứng:1180-1220°C

Dập tắt trung bình: dầu và muối tắm

Nhiệt độ ủ:540-560°C

Thời gian ủ:3 lần

Độ cứng ủ: 63-65HRC