Chỉ số và các phương pháp của kim cương tròn Sawblade

Kim cương tròn sawblade bình thường cung cấp bởi 65Mn, T12 notched đĩa bao gồm các tài liệu như, nhiệt độ trung bình tôi sau khi làm cứng + hình thức. Xử lý của nó đòi hỏi độ chính xác và độ chính xác của hình thức và vị trí hai yêu cầu. Bao gồm các yêu cầu về độ chính xác chiều: bên ngoài đường kính đường kính, độ dày, nước, bánh. Độ chính xác hình học bao gồm: tròn, concentricity, thẳng, xử lý song song và bố trí hình tròn và khuôn mặt runout. Kim cương đã thấy lưỡi trong các công việc cắt phải đảm bảo rằng biến dạng nhỏ, tốt độ cứng, độ dày thống nhất của các máy tính bảng có thể được xẻ ra ban cao. Để đáp ứng những yêu cầu, lưỡi cưa phải liên tục San lấp mặt bằng điều chỉnh và căng thẳng. Giá trị bỏ qua độ phẳng và cuối cùng là nhỏ hơn, sự căng thẳng đều hơn. Thấy sử dụng lưỡi tốt hơn.