Đá hoa cương đã thấy lưỡi phân tích thị trường

Kim cương trong nước dây đá granit thấy viên ứng dụng bề mặt cũng được thu hẹp, chỉ cho đá cẩm thạch khai thác mỏ, và thiếu hụt vật liệu nhựa phân khúc, và xử lý,, như granit cắt với sintering diamond beaded dây, đá hình hiện đang ở thăm dò tình dục phát triển, và giai đoạn thử nghiệm; nhiều kích thước kim cương granite thấy các máy tính bảng đã thấy cắt xử lý là ngày hôm nay đá granite cưa cắt xử lý ứng dụng rộng rãi nhất của sản xuất, do vòng đá granit thấy viên phong trào cắt là liên tục, tương đối của tốc độ cao, sử dụng là thêm đá granit thấy viên nén với cho sự kết hợp, Granite lưỡi cưa cắt hiệu quả là cao hơn.