Máy xay công nghiệp rừng bốc cháy vì ma sát thấy lưỡi và móng tay

11:20, phóng viên đã đến nhà máy công ty trong xem, đây là một cánh cửa gỗ chế biến và Windows, và sàn gỗ và đồ nội thất gỗ của nhà máy, cây trồng trong xếp chồng lên nhau có lớn gỗ, vật liệu dễ cháy, các nhà máy trong một chỗ ngồi cao khoảng 10 m xung quanh tháp đầu vẫn liên tục có khói channeling ra, một số gốc thô ống và kết nối, một số công nhân đang cầm tay súng leo lên tháp trên tháp để phun nước mở rộng tự giúp đỡ , và tháp dưới đây kết nối của một chặng đường dài khoảng 6 mét và rộng 4 mét, và cao 6 mét khe cắm thùng sắt đã mở rộng bị hư hỏng, mặt đất bên dưới tháp được bao phủ với nhiều cưa mảnh vỡ, nhưng điều này không có vẻ để ảnh hưởng đến các nhà máy sản xuất. Tai nạn của nhà máy, công nhân được tránh và cloistered mình để làm việc.