GIỚI THIỆU KHOAN

KỸ THUẬT SẢN XUẤT KHOAN:

 1. ROLL ĐÃ QUÊN

 2. ROOL& POLISHED

 3. TĂNG TRƯỞNG HOÀN TOÀN

 4. TRIỆU


HOÀN THIỆN BỀ MẶT KHOAN:

 1. BRIGT

 2. ĐEN& VÀNG

 3. BLACK& BRIGHT

 4. MÀU CÀ PHÊ

 5. MÀU SẮC

 6. BỌC TÍN

 7. KẾT THÚC ĐEN

 8. KEO RỒNG ZIRCONIUM


CẠNH CẮT KHOAN:

 1. KHOAN NHANH

 2. 118 ° HOẶC 135 ° ĐIỂM SPLIT

 3. 118 ° TỔNG QUÁT

 4. 130 ° TỔNG QUÁT


NGÂN HÀNG GIẢM KHOAN

 1. NGÂN HÀNG 1/4 (6,5MM)

 2. NGÂN HÀNG 3/8 (9.5MM)

 3. 1/2 NGÂN HÀNG (13.0MM)