Mũi khoan và ưu điểm của nó

Răng cacbua xi măng là thành phần chính tạo nên đá vỡ của bit nón, đồng thời cũng là yếu tố ảnh hưởng chính đến tốc độ khoan của bit nón. Trong quá trình sử dụng mũi khoan, việc hỏng răng cacbua xi măng là nguyên nhân hỏng hóc chính của mũi khoan. Muốn vậy, chúng ta phải nâng cao hiệu quả của đá vỡ và kéo dài tuổi thọ của răng cacbua xi măng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi có thể cải tiến từ cả vật liệu và kết cấu. Mũi khoanĐể cải thiện cấu trúc của răng cacbua xi măng và nâng cao hiệu quả phá đá, cần phải xem xét ứng suất của nó. Ở đây, chúng tôi sử dụng phần mềm Abaqus để phân tích các răng cacbua xi măng khác nhau trong cùng một điều kiện lực, và nhận được biến dạng và lực trong răng, cung cấp cơ sở lý thuyết để cải thiện biên dạng răng.

Trong quá trình khoan, tuổi thọ của răng côn phụ thuộc chủ yếu vào tuổi thọ của răng cacbua xi măng, làm thế nào để nâng cao tuổi thọ của răng cacbua xi măng, ngoài ra mục đích của đề tài chúng tôi nghiên cứu chủ yếu từ cấu tạo của răng thành bàn tay. Để cải thiện hình dạng của răng cacbua xi măng, nâng cao hiệu quả phá đá, chúng ta phải bắt đầu từ việc phân tích ứng suất của răng cacbua xi măng. Do sự phức tạp của biên dạng và lực tác động của răng cacbua xi măng, nên việc phân tích nội lực của răng cacbua bằng phương pháp phần tử hữu hạn sẽ hiệu quả hơn. Trong bài báo này, ba loại răng cacbua xi măng được phân tích bằng phần mềm phân tích phần tử hữu hạn Abaqus.

Ưu điểm của máy khoan này là lỗ dễ mở, không dễ khoan, lỗ tròn, tốc độ khoan cao hơn, lượng hom thô tăng lên, tỷ lệ nghiền nhỏ, bụi bẩn. độ tập trung của mặt làm việc thấp hơn, tiêu thụ cacbua xi măng ít hơn và chi phí mài thấp hơn, nhưng đường kính lỗ khoan cũng không kém Vì tính ưu việt độc đáo của nó, loại mũi khoan này đang được sử dụng nhiều hơn và nhiều hơn trên trang web.