Kim cương đã thấy lưỡi đá ba hiệu ứng có thể không thể bỏ qua

Hiện nay, Trung Quốc vẫn có nhiều mỏ đá khoan phun làm sạch bằng cách tiếp cận lạc hậu này để sản xuất đá khối, không chỉ sản xuất nhưng việc làm mất an ninh, đặc biệt là kể từ khi vụ nổ gây ra do vỡ, phá hủy đá và được sản xuất bởi các quy tắc kích thước khối, hoặc thậm chí loại bỏ vì một nứt, năng suất rất thấp. Chúng tôi ước tính rằng với khoan phun làm sạch bằng phương pháp khai thác khối chỉ 5% đến 8% khai thác gỗ có thể được xử lý. 80 's đầu của thế kỷ trước, một số ngành công nghiệp đá trong nước phát triển, đã bị cấm sử dụng phun làm sạch bằng phương pháp khai thác mỏ đá và thay thế bằng các công nghệ tiên tiến như máy cắt dây kim cương. Có thể nói rằng đây là một dấu hiệu của đá hiện đại hoá công nghệ khai thác mỏ.