Trung Quốc, lưỡi cưa kim cương, ống hàn thép không gỉ thép dây chống bán phá giá

Ngày 24 tháng 6 năm 2014, Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) phát hành một bản tin trên ống Inox Hàn có nguồn gốc từ Trung Quốc thực hiện chống bán phá giá và đối kháng sunset review khẳng định các ngành công nghiệp giải thưởng thiệt hại hủy bỏ chống bán phá giá hoặc đối kháng biện pháp, trong vòng một khoảng thời gian hợp lý, dự đoán, kết hợp với các sản phẩm Hoa Kỳ gây ra chấn thương vật liệu cho ngành công nghiệp trong nước sẽ tiếp tục đến hoặc từ xảy ra lần nữa. Trong quyết định này, 6 thành viên của các diễn viên phiếu bầu.

Theo phán quyết của Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là hàn thép không gỉ ống có nguồn gốc từ Trung Quốc áp đặt chống bán phá giá và nhiệm vụ đối kháng.