Hebei sắt và thép 65Mn thép lưỡi với thép người dùng nhìn thấy.

Phóng viên đã học được từ các phòng ban có liên quan của Hebei sắt và thép nhóm thép: Tháng ba, 65Mn thép lưỡi cưa 1760 tấn thép, với hiệu suất ổn định và chất lượng cho người dùng cuối của mọi lứa tuổi, đã thiết lập quan hệ đối tác với các khách hàng terminal 3, tháng tiếp tục tăng trong khối lượng đơn hàng, tích lũy doanh số hơn 5.000 tấn trong quý đầu tiên.

Những năm gần đây, các thép tuân thủ với khả năng để nâng cao hiệu quả của sản phẩm, mở rộng các sản phẩm lợi nhuận, tăng cường triết lý kinh doanh "theo định hướng thị trường, khách hàng làm trung tâm", và đều đặn đẩy mạnh việc xây dựng Mỹ thép nền tảng, đảm bảo sản phẩm tinh tế, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ các thị trường mới và khách hàng mới, và khuyến khích một số đổi mới sản phẩm, hiệu quả của sản xuất và bán hàng.