Mũi khoan kính chất lượng tốt, lưỡi cắt ngang

IMG_20170809_154526.jpgIMG_20170809_154544.jpg