Khoan bit rắc rối

Rắc rốiNguyên nhân có thểHou để làm
Khoan phá vỡ

Mùa xuân hoặc trở lại lash trong báo chí hoặc làm việc

Quá ít cứu trợ môi

Tốc độ quá thấp tương ứng với nguồn cấp dữ liệu

Khoan âm ỉ

Thanh toán bù trừ chip không đúng cách

 

Kiểm tra báo chí và làm việc cho độ cứng và sắp xếp

Regrind đúng cách

Tăng tốc độ hoặc giảm nguồn cấp dữ liệu

Mài khoan

Ứng dụng chính xác

 

Góc ngoài

Phân tích

Vật liệu được khoan có thể thao khó khăn.

Quy mô hoặc cát bao gồm

Quá nhiều tốc độ

Hợp chất cắt không đúng cách

Ứng dụng chính xác

 

Giảm tốc độ

Sử dụng hợp chất cắt thích hợp

Khoan phá vỡ trong

Đồng thau hoặc gỗ

Chip clpg lên sáo

Tăng tốc độ. Sử dụng máy khoan được thiết kế cho các vật liệu này.

Cắt môi sứt mẻ

Quá nhiều thức ăn

Cứu trợ môi quá nhiều

Giảm nguồn cấp dữ liệu

Regrind đúng cách

Bẻ khóa hoặc Làm thủ tục

cắt cạnh

Đun nóng và làm mát quá nhanh

Trong khi mài hoặc trong khi khoan

Quá nhiều thức ăn

Làm ấm từ từ trước khi sử dụng. Không ném lạnh

Nước trên khoan rất nhiều trong khi mài hoặc khoan.

Nguồn cấp dữ liệu redece

Lỗ quá lớn

Góc hoặc chiều dài cắt không đồng đều

Cạnh hoặc cả hai

Trục chính lỏng lẻo

Regrind đúng cách

Kiểm tra trục chính cho độ cứng

Chỉ có một lần cắt môi

Khoan chia tách cener

Chiều dài bất bình đẳng hoặc góc cắt môi hoặc cả hai

Quá ít cứu trợ môi

Quá nhiều thức ăn

Regrind khoan đúng cách

Regrind với cứu trợ thích hợp

Giảm nguồn cấp dữ liệu

Lỗ thô

Lỗ thô

Khoan mặt đất ngu si đần độn hoặc không đúng cách

Thiếu chất bôi trơn hoặc chất bôi trơn sai

Thiết lập không đúng cách

Quá nhiều thức ăn

Regrind đúng cách

Bôi trơn hoặc thay đổi chất bôi trơn

Kiểm tra thiết lập

Nguồn cấp dữ liệu redece