Đặc điểm của mũi khoan

Đặc điểm điểm

KiểuLợi ích về Hiệu suấtBình luận
Điểm thông thường (118 °)

.Mục đích chung

.Phổ biến rộng rãi

Tuổi thọ khoan chấp nhận được

Thích hợp nhất trong thép nhẹ và nhôm

.Không tự định tâm;

GG quot; đi bộ" có thể xảy ra

trên bề mặt cứng

Có thể tạo ra các gờ khi đột phá

Điểm phân tách (118 ° và 135 °)

Tự định tâm

. Tuyệt vời cho khoan cầm tay

Tuổi thọ khoan dài hơn

Tốt để khoan trên các bề mặt cong

Tỷ lệ thâm nhập được cải thiện

.Yêu cầu ít nỗ lực hơn

.Breaks up chip

Thích hợp nhất trong thép hợp kim

.Khó khăn để lấy lại