Khoan kiến ​​thức bit

Làm thế nào để khoan hiệu quả

Việc khoan thành công bao gồm ba yếu tố:

1) hình thành một con chip

2) chứa một con chip

3) di tản một con chip

Hình học khoan

Sử dụng một mũi khoan tách rời càng tốt.

Sử dụng một mũi khoan tách điểm nếu có thể. Điểm cắt bắt đầu loại bỏ vật liệu tiếp xúc và khoan hiệu quả hơn.

CẢNH BÁO: Không nên sử dụng các mũi khoan hai ống sáo để mở rộng các lỗ đã có sẵn.

Khoan lỗ

Sử dụng tỷ lệ thức ăn phù hợp.

Tránh xu hướng cung cấp quá tốc độ và cung cấp đầy đủ.

Sử dụng tốc độ thấp và nguồn cấp dữ liệu nhẹ cho vật liệu cứng.

Để giảm công sức khoan cần thiết, hãy sử dụng một mũi khoan tách rời.