mũi khoan

Loại bỏ các khu vực mòn

 

Khoan mặc thường bắt đầu ở các góc của khoan, như là một làm tròn nhẹ, như thể hiện trong hình 1.The cắt cạnh hoặc môi và cạnh đục bắt đầu mặc cùng một lúc. Bởi vì điều này bề mặt không có giải phóng mặt bằng và có xu hướng chà xát trong lỗ hơn là cắt. Mặc này làm tăng lượng năng lượng cần thiết để buộc các cạnh ngu si đần độn vào công việc, gây ra làm tăng lượng năng lượng cần thiết để buộc các cạnh ngu si đần độn vào công việc, gây ra tăng nhiệt thế hệ và mặc nhanh hơn.

Có hai cách để loại bỏ các phần mòn. Nếu mặc là tối thiểu, nhẹ regrind các bề mặt điểm khoan. Đối với hao mòn nghiêm trọng hơn khi cơ thể khoan được đeo trở lại 1 / 4 "hoặc nhiều hơn cắt đi các khu vực mòn với một bánh xe cắt mài mòn, sau đó khôi phục lại góc điểm ban đầu.