Kim cương đã thấy lưỡi trơn không có thị trường up và thăng trầm

Lưỡi mài kim cương trực tuyến tại do một chút hiểu biết về thị trường, thông số kỹ thuật cho 115mm diamond lưỡi giá từ mảnh/17-35 Yuan, và không khác nhau nhiều hơn trước. Các bột kim loại, kim cương, kim cương sawblade giá cả và cũng không phải rất lớn up và thăng trầm. Đó cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến giá của viên kim cương lưỡi cưa.

Nhìn chung, thị trường lưỡi cắt kim cương là ổn định, mà không có quá nhiều thăng trầm.