Cacbua thấy chính xác máy mài lưỡi dao đạt cấp độ cao nhất quốc tế

Con số hiển thị một phần tư của năm nay, nhập và xuất giá trị đạt được, donggang huyện 2.419 tỷ USD, tăng trưởng dân số 40.1%, xếp hạng đầu tiên trong thành phố. Toàn huyện nhập khẩu và xuất khẩu hiệu suất của các doanh nghiệp đạt 445, 55.6% của thành phố.

Để cho các doanh nghiệp để phát triển được nhắm mục tiêu thị trường nước ngoài, chủ động tổ chức các doanh nghiệp trong khu vực năm nay để tham gia ở Nhật bản-Osaka xuất khẩu hàng hóa hội chợ, quốc tế triển lãm về dược phẩm nguyên liệu và các nước ngoài kinh tế và thương mại triển lãm, hướng dẫn các doanh nghiệp để tận dụng đầy đủ các triển lãm tài nguyên mạng và nền tảng, đáp ứng các khách hàng mới và mở rộng vào các thị trường mới. Hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực làm cho việc sử dụng thương mại điện tử nền tảng e-commerce, thương mại trực tuyến, tăng tốc trong ASEAN, Nam Mỹ, Trung Đông, Châu Phi và các thị trường mới nổi khác, khuyến khích các doanh nghiệp để kho, phân phối và sau bán hàng dịch vụ trung tâm trong thị trường mục tiêu, phát triển độc lập ở nước ngoài kênh tiếp thị, độ sâu khai thác tiềm năng của thị trường mới nổi.