Chống trượt thẻ PDC khoan chút phát triển

Mỏ dầu Shengli khoan nhà một chống trượt PDC khoan chút phát triển và bằng sáng chế phát minh quốc gia. Cơ chế này được xây dựng trong thủy lực tác động chống trượt thẻ của PDC bit, các đá phá vỡ sức mạnh của tăng PDC khoan bit, tốc độ khoan.

Gắn bó trơn twist của PDC bit kết hợp của đấm công cụ và PDC khoan bit, sử dụng các thiết kế tích hợp, PDC bit ban đầu "cắt" đột nhập vào "cơ khí cắt + sốc" đá phá cách. So sánh với sự kết hợp truyền thống xoắn của đấm công cụ và PDC khoan bit, gắn bó slide PDC khoan chút chiều dài ngắn hơn, nhiều hiệu quả, an toàn hơn và đáng tin cậy.