Công ty TNHH một thành viên công cụ Danyang Youjie

Địa chỉ: Thị trấn Houxiang, tỉnh thành phố Danyang, Giang Tô, Trung Quốc

Thành phố: Danyang

Tiểu bang: Jiangsu

Mã bưu điện: 212312

Quốc gia: Trung Quốc

E-mail:youjie@youjie-tools.comdahua@dahua-Tools.com

Điện thoại: + 86-511-86317908 + 86-511-86323902

Fax: + 86-511-86323912 + 86-511-86312908